Uličné vpusty 500, 600

Betónové uličné vpusty, svetlosť 500 a 600mm

určené na odvodnenie ciest a spevnených plôch vyrábané z betónu tr. C 35/45

MREŽA 500×500 hr. 160 mm Betón-Liatina

Betónový Prstenec pod mrežu (mm)

Poklop plný bez otvoru (mm)

Prstenec (mm)

Skrúž 500, 600

Dno s otvorom

Dno bez otvoru

Je možné vyvŕtať otvor podľa potreby