Uličné vpusty 500, 600

Betónové Uličné Vpuste DN 500 a DN 600mm

určené na odvodnenie ciest a spevnených plôch vyrábané z betónu tr. C 35/45

LIATINOVÉ MREŽE 500×500 a 500×300 BEGU pre Uličné Vpusty

OBRUBNÍKOVÝ LIATINOVÝ VPUST 518/348 a 430/430

Betónový Prstenec TBV 500-100

Betónová Skruž UVB 500, 600

DNO UV 500, 600 otvor podľa požiadavky