Skruže U

SKRUŽE U

DN 1000, 1200, 1500, 2000

Manipulácia a montáž: DNO 600, 800, 1000 a 1200 – 3 x Lanový Záves Rd 16

DNO 1500, 2000 – 4 x Lanový Záves Rd20