Kalové jamy

PREFABRIKOVANÁ KALOVÁ JAMA – ŠTVORCOVÁ, OBDLŽNÍKOVÁ

Kalové jamy vyrobené na zakázku vo forme rámového priepustu podľa požiadaviek zákazníka s otvormi podľa projektovej dokumentácie.
Základná výška je 990 mm a je možné ich nadstaviť do požadovanej výšky prip. vyrobiť atyp.

KALOVÁ JAMA

Výška 990mm 

PREFABRIKOVANÁ KALOVÁ JAMA – KRUHOVÁ

 Kalové jamy kruhového prierezu 800, 1000, 1200, 1500, 2000