Kalové jamy

PREFABRIKOVANÁ KALOVÁ JAMA – ŠTVORCOVÁ, OBDLŽNÍKOVÁ

Kalova jama, usadzovacia nádrž, sedimentačná nádoba, odkalisko sa používajú na vtoku rúrového alebo rámového priepustu na zachytenie nečistôt a zabránenie upchatia priepustov. Kalníky sú vyrobené z betónu C30/37 – C35/45 XF4 na zákazku vo forme rámového priepustu podľa požiadaviek zákazníka s otvormi v zmysle projektovej dokumentácie.
Základná výška je 99 cm a je možné ich nadstaviť do požadovanej výšky prip. vyrobiť atyp.

KALOVÁ JAMA 1-Dielna

Základná Výška V=99 cm. Možné vyrobiť výšku a otvor DN podľa požiadavky

Betónová Kalová Jama 1 Dielna

KALOVÁ JAMA 2-Dielna

Základná Výška V=99 cm. Možné vyrobiť výšku a otvor DN podľa požiadavky

Betónová Kalová Jama 2 Dielna

KALOVÁ JAMA – KRUHOVÁ

 Kalové jamy kruhového prierezu 800, 1000, 1200, 1500, 2000