Geomreže

Ponúkame túhé monolitické geomreže, ktoré sú určené na vystužovanie zemného podložia. Používajú sa prevažne na zvýšenie únosnoti ciest, chodníkov, odstavných a parkovacích plôch. V kombinácií vhodnej geomreže a kvalitného kameniva vytvoria tzv. geodosku.
Gemreže sú vyrábané zo špeciálnych Polypropylénov a tým je zabezpečené ich vysoká tuhosť a dlhá životnosť

Geomreže na vystužovanie asfaltových vrstiev zo sklenného vlákna potiahnute asfaltovou pastou
Štandardná šírka je 2, 4, 5 m na objednavku je možné vyrobiť šírku v rozmedzí 1 – 5,4 m
ASF GLASS

Geotextílie sú vyrábané z PP a PES vlákien technológiou spevneného dvojitým vpichovaním. Geotextílie sú určené na stabilizáciu zemných konštrukcií pri výstavbe ciest a spevnených plôch. Geotextília vytvára filtračno separačnú vrstvu medzi zeminou a kamenivom a tak eliminuje premiešanie zemného násypu s konštrukciou vozovky. do striech, spevnení plôch a iných stavieb, pokiaľ sú stredne a silno mechanicky zaťažované a majú dlhodobý charakter.

Štandardná šírka je 1, 2, 3 m Dĺžka balíka 50 m

šír. 2 m = 100 m2/bal    šír. 3 m = 150 m2/bal

Geotextília PP – vyrobená z Polypropylénového vlákna