Uličné vpusty 450

BetónovÝ uličnÝ vpust DN450 a liatinovÁ mrežA 500×500

Uličné vpusty 450 sú určené na odvodnenie ciest a spevnených plôch vyrábané z betónu tr. C 35/45 XF4

BETÓN LIATINOVÉ MREŽE 500×500 BEGU D400

mreza 300x500 curb king km11rd

 OBRUBNÍKOVÉ LIATINOVÉ VPUSTE D400 a C250

ULV Betónový roznášací prstenec hr. 60mm

ULV Betónové Skruže horné a stredové

Horná skruž 450x195 BU45C
Stredná Skruž 295 BU45B
Stredná Skruž 450x570 BU6D

ULV Skruž stredná 450/350 PVC150 a PVC200

ULV Skruž stredná PVC160
Skruž stredná PVC200 BU3A20P

ULV DNO s odkaliskom a výtokom DN150 a DN200

DNO ULV s odkaliskom BU42A
Dno ULV PVC200 BU41DP

ZN Kalový kôš A4, B1 do mreže 500×500

pasujú do mreží 500×500 a obrubníkoveho vpustu 430×430

Kalový kôš B1 Nízký ZN
Kalový kôš A4 Vysoký ZN

Oválny Kalový kôš C3, D1 – Zn pre obrubníkové vpuste

pasuje do mreže 500×300 a obrubníkových vpustov 518×348

Kalový kôš D1 nízky oválny ZN
Oválny Kalový kôš C3 vysoký ZN

RL do Uličného vpustu CRC vložka 5, 7, 9 l/s

Nerez Odlučovač ropných látok na priame osadenie do ULV prietok 5, 7, 9 l/s

odvodňovanie plôch až do 900 m2/ks

orl vlozka crc envia do ulv