Uličné vpusty 450

Betónové uličné vpusty, svetlosť 450 mm

určené na odvodnenie ciest a spevnených plôch vyrábané z betónu tr. C 35/45

MREŽA 500×500 hr. 160 Betón-Liatina

(mm)

OBRUBNÍKOVÁ MREŽA 400×400 hr. 160 Liatina

(mm)

Obrubníková Liatinová Mreža 400x400 D400 na uličnú vpusť

Betónový Prstenec pod mrežu

(mm)

Skrúž horná 450/195

(mm)

Skrúž stredná 450/195

(mm)

Skrúž stredná 450/295

(mm)

Skrúž stredná 450/450 s otvorom PVC 200

Dno s odkaliskom 450/290 mm

Kalový kôš nízky B1 250 mm do mreže 500×500

Kalový kôš vysoký A4 600 mm do mreže 500×500