Uličné vpusty 450

BetónovÝ uličnÝ vpust DN450 a liatinovÁ mrežA 500×500

Uličné vpusty 450 sú určené na odvodnenie ciest a spevnených plôch vyrábané z betónu tr. C 35/45 XF4

BETÓN LIATINOVÉ MREŽE 500×500 BEGU D400

 OBRUBNÍKOVÉ LIATINOVÉ VPUSTE D400 a C250

Obrubníková Liatinová Mreža 400x400 D400 na uličnú vpusť
Obrubníková Liatinová Mreža 400x400 D400 na uličnú vpusť
Obrubníková Liatinová Mreža 400x400 D400 na uličnú vpusť

ULV Betónový roznášací prstenec hr. 60mm

ULV Betónové Skruže horné a stredové

ULV Skruž stredná 450/350 PVC150 a PVC200

ULV DNO s odkaliskom a výtokom DN150 a DN200

ZN Kalový kôš A4, B1 do mreže 500×500

Oválny Kalový kôš C3, D1 pre obrubníkové vpuste