Zatrávňovacia Dlažba

Betónové a železobetónové zatrávňovacie dlažby sú ekologickým prvkom na pristupové cesty, parkoviská, oporné svahy, priekopy, korytá riek a pod.

ZATRÁVŇOVACIA BETÓNOVÁ DLAŽBA 100/75/12,5 a 120/95/12

Zatrávňovacia dlažba 100x75x12