Rámové priepusty

Rámové priepusty IZM určené na vybudovanie dočasných a trvalých mostov a  priepiepustov na diaľniciach a cestách I, II, II. Tried Podľa potreby je možné z nich vytvoriť aj veľkokapacitné nádrže, zásobníky vody alebo kalové jamy. Priepusty sa vyrábajú v dvoch prevedeniach jednodielne alebo dvojdielne. 2-dielne Ramaky tvaru U môžete použiť aj samostatne a postaviť si z nich nízke a široké premostenie až do 4,5m. Vyrábané sú technológiou vybroliateho betónu triedy 35/45

1-DIELNE RÁMOVÉ PRIEPUSTY IZM

Základná dĺžka L=99cm je možné vyrobiť kratší ATYP

1-Dielny Rámový Priepust

2-DIELNE RÁMOVÉ PRIEPUSTY IZM

Základná dĺžka L=99cm je možné vyrobiť kratší ATYP

2 Dielny Rámový Priepust