Skruže PF

BETÓNOVÉ SKRUŽE PF – hr. 90mm

DN 800, 1000, 1200

Betónové šachtové a studňové skruže vyrobené z vibrolisovaného betónu Tr. C 30/37

Šachtové dná zo samozhutniteľného betónu SCC Tr. C 35/40

Liatinové a Kompozitné Poklopy DN600

Betónový Poklop Plný (mm)

Betónový Poklop s otvorom (mm)

Betónový Vyrovnávací Prstenec bez zámku BAR (mm)

Kónus PF – 800, 1000, 1200 mm

Skruž PF – 800, 1000, 1200 mm

DNO PF 800, 1000, 1200 mm – rovné

DNO PF 800, 1000, 1200 mm – s kynetou