Skruže PF

BETÓNOVÉ SKRUŽE PF – hr. 90mm

DN 800, 1000, 1200

Betónové šachtové a studňové skruže vyrobené z vibrolisovaného betónu Tr. C 30/37

Šachtové dná zo samozhutniteľného betónu SCC Tr. C 35/40

Betónový Poklop Plný (mm)

Betónový Poklop s otvorom (mm)

Betónový Vyrovnávací Prstenec bez zámku BAR D400

Betónový Vyrovnávací Prstenec so zámkom BAR-V D400

Kompozitné Plastové Vyrovnávacie Prstence D400

kompozitne plastove prstence klinove a rovne

Kónus PF – 800, 1000, 1200 mm

Skruž PF – 800, 1000, 1200 – 3 x Lan. Záves Rd 16

DNO PF 800, 1000, 1200 mm – rovné – 3 x Lan. Záves Rd 16

DNO PF 800, 1000, 1200 mm – s kinetou – 3 x Lan. Záves Rd 16