Oporné steny ELKO

Zaťažovací stav 1 – 2

Šírka BL 99 a 49 cm

Zaťažovací stav 6

Šírka BL 99 a 49 cm

vnútorná pohľadová strana

jednodielny vonkajší roh

Roh 90°

DVOJDIElny vonkajší roh

Roh 90°

vonkajší roh 135° dvojdielny

výška: 55 – 405 cm  šírka 99/99 cm

Vnútorný roh 90° dvojdielny

výška: 55 – 405 cm  šírka 99/99 cm robí sa spojením 2 štandardných eliek

atypické elká

Atypické prvky poskytujú veľa dizajnových možností bez straty funkčnosti.

Elko® sú vystužené v nasledovných prípadoch zaťaženia

Oceľová výstuž a dĺžka päty jednotlivých stien sa volia na základe statických parametrov. Uvedené zaťažovacie stavy pokrývajú situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v záhradnej a krajinnej zástavbe, ako aj v pozemnom staviteľstve a dopravných stavbách.

KONTAKT

}

SME TU PRE VÁS

PONDELOK - PIATOK
7:00 - 16:00

KDE NÁS NÁJDETE

(Areál CMR)
Strojnícka 13B
080 06 Prešov