Skruže PF

SKRUŽE PF – hr. 90mm

DN 800, 1000, 1200

Poklop plný, bez otvoru (mm)

Kónus PF – 800, 1000, 1200 mm

Skruž PF – 800, 1000, 1200 mm

DNO PF 800, 1000, 1200 mm – rovné

DNO PF 800, 1000, 1200 mm – s kynetou