betonove vodomerne sachty

Železo Betónové Vodomerné Šachty sú určené na vodovodné prípojky k rodinným domom, bytovým domom alebo komerčným objektom.
Štandardná vodomerná šachta pre 1 vodomer má vnútorný rozmer 120x90cm a svetlú výšku 180cm. je vyrobená s vodostavebného betónu C 30/37

Ponúkame kruhové vodomerné šachty na 1 vodomer DN 1200/1700 a na 2-3 vodomery DN 1500/1700 ukončené zákrytovou doskou alebo kónusom a sú vhodné aj do vysoko zaťažovaných komunikácii.

Podmienky Vodárni výstavby vodovodných prípojok pre vydanie ohlásenia drobnej stavby. Vodomerná šachta musí spĺňať technické podmienky:

Minimálna vnútorná výška vrátane vstupného komína 1600 mm Vstupný otvor 600×600 mm alebo Kruhový DN600

1 Vodomer: Hranatá Vodomerná Šachta vnútorný rozmer:  900×1200 mm Kruhová vodomerná šachta min. vnútorný prierez DN 1000 mm

2 Vodomery: Hranatá 1200×1200 mm, Kruhová DN 1200 mm 3 Vodomery: Hranatá 1500×1200 mm, Kruhová DN 1500 mm

Vodovodné potrubie vrátane vodomernej zostavy viesť cez šachtu v priamom smere.

ŽELEZOBETÓNOVÁ VODOMERNÁ ŠACHTA

1200/900/1800 mm s prestupom na HDPE rúru podľa požiadavky

vodomerna sachta na vodu 120x90x180

ŽELEZOBETÓNOVÁ VODOMERNÁ ŠACHTA KRUHOVÁ

Šachta na 1 Vodomer DN 1200/1700, Šachta na 2-3 Vodomery DN 1500/1700

betonovy konus 1200 1500
zakrytova doska na vodomernu sachtu 1200
betonova skruz 1000,1200,1500
betonova vodomerna sachta kruh dn1200 1500